Audrey Torres

Mignon’s Secret Love

39.75

Description

Food Goddesses Series (Book 4 of 4)

     Habang nag-aagawan sa atensyon ni Mignon at patay na patay sa kanya ang mga pinsan ni Ernest Vincent, ang huli ay tila walang kainte-interes sa kanya. Kung sino pa ang crushniya mula noon pa, siya pang indifferent sa kanya. Panay lamang ang paalala nito na lumayo siya sa gulo at huwag magpapagabi, na para bang iniisip nito na napakapilya niya.
     Sa tingin niya, it’s time she shows him what she’s really made of. Kailangan niyang baguhin ang impresyon nito sa kanya.
     Ngunit mukhang mahihirapan siyang ipakita kay EV na hindi siya ‘easy’ dahil mainit palagi ang pagtugon niya sa mga halik nito….

Read Chapter One

Additional information

Author

Audrey Torres

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.