Shane Train

Stranger In My Bed

39.75

Description

     “What are you doing here?” malakas na tanong ni Lianne nang bumukas ang pinto ng tinulugan niyang silid nang nakaraang gabi at pumasok doon si Ash, ang kapatid ng nobyo niyang si Harold.
     “What are you talking about? This is my room,” naguguluhang sagot ng binata.
     Inatake siya ng kakaibang kaba. “I-if this is not his room, why did he sleep here last night Harold was here last night. We—”
     “He didn’t.” Parang gusto nang mag-panic ng dalaga dahil sa kaseryosohan sa mukha ni Ash.
     Oh, no! Lianne could not believe her stupidity last night— she entered the wrong room and willingly gave herself to the wrong man!

Read Chapter One

Additional information

Author

Shane Train

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.