Kriss Dela Roca

More Than One Night

39.75 31.80

Description

Amazon Solace (Book 2 of 3)

     One-night stand ang tanging namagitan kay Noelle at sa guwapong lalaking tumulong sa kanya minsang masyado siyang nalasing. Ngunit nang magising siya ay iniwan na niya ito. Hindi na niya inasahang magkikita pa silang muli, pero iyon nga ang nangyari. Gayunpaman, mukhang hindi siya nakilala ng lalaki. Ang mas masakit pa, ang pinsan niyang si Danie ang kinukulit nito.
     Ngunit biglang-bigla itong nagpakita ng interes sa kanya. At nagulat siya sa sarili dahil nakahanda siyang tanggapin ito, anuman ang rason sa biglaan nitong panliligaw sa kanya.

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Kriss Dela Roca

Page count

121 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.