Anna Chavez

My Destiny

39.75

Description

     “Dapat maniwala ka sa akin. Huwag kang magpauto sa babaeng iyon. Sasaktan ka lang niya ulit.” May amats na si Destiny kaya nagawang sabihin iyon kay Randall.
     “Oo na, sige na. Naniniwala na ako, okay?”
     “Mabuti naman.” Tumawa ito sandali bago nagseryoso. “Humanap ka ng iba, ’yung magmamahal sa ’yo nang totoo. Sobrang guwapo mo kaya! Kahit sino mamahalin ka. Kahit ako.”
     Hindi inaasahan ni Randall ang sumunod na ikinilos ng dalaga. Lumapat ang isang palad nito sa pisngi niya, dahan-dahang humaplos.
     Unti-unti ang pag-ahon ng kung anong emosyon sa kanyang dibdib. Tila binombahan ng mainit na hangin ang kanyang dugo, dahilan para unti-unti iyong mag-alab….

Read Preview

Additional information

Author

Anna Chavez

Page count

128 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.