Sansa Esguerra

My Italian Seducer

39.75 31.80

Description

     “You smell absolutely wonderful. And it just made me want to smell you more,” anas ni Carmine sa kanya.
     Lihim na napalunok si Senneth, pero minabuti niyang galit ang ipakita sa binata. “Can you please stop talking to me like that? If you want entertainment, I suggest humanap ka ng babaeng handang makipaglaro sa ’yo. Just leave me alone.”
     “I’m not playing games with you, Senneth.”
     “Then, what the hell do you want?”
     “You,” walang gatol na deklara ng lalaki habang nakatitig sa kanyang mga mata.
     No doubt about it, he was an expert at seduction. At pakiramdam ni Senneth ay biglang nalaglag ang puso niya sa lupa at nagpagulung-gulong patungo kay Carmine….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Sansa Esguerra

Page count

121 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.