Mari Calingayan

My Knight

49.00

Description

     Hindi makapaniwala si Mandy sa iniutos ng kanyang ama. Gusto nitong subaybayan niya ang kanyang future bayaw upang malaman kung karapat-dapat ba itong maging asawa ng ate niya. Kilala niya ang nobyo ng kapatid, he was responsible at alam niyang devoted sa ate niya. Pero hindi ganoon ang opinyon ng papa niya.
     Ang mas nakakainis, binigyan siya ng ama ng isang supladong makakasama para sa trabahong iyon.
     But something happened. Habang dinidiskubre nila ang totoong pagkatao ng fiancé ng ate niya, kasabay niyon ay ang pagkatuklas ni Mandy ng isang bagay: Higit pa sa panganib na kakaharapin nila ang peligrong dala sa puso niya ng pang-akit ni Knight Marrero.

Read Preview

Additional information

Author

Mari Calingayan

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.