Chelsea Enriquez

My Sweetheart Enemy

39.75

Description

     “Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy dahil talagang sasamain ka,” ani Lorelei nang mapansin ang malagkit na titig sa kanya ni Nicko.
     “Wala pa nga akong iniisip. Binigyan mo tuloy ako ng ideya,” nakangising sagot nito.
     Ilang sandali pa ay nakadagan na ito sa kanya habang nakahiga siya sa sofa. Lalong kumabog ang dibdib niya nang magtama ang mga tingin nila.
     “Yaman din lang na wala na akong lusot dito, baka puwedeng unahin na natin ang honeymoon?” anito.
     Inakala niyang biro lang iyon ngunit nang maramdaman niya ang mga labi nito sa kanyang bibig, saka napagtanto ni Lorelei na seryoso ang kanyang kababata na i-seduce siya….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Chelsea Enriquez

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.