Irish Padua

Nakaukit sa Puso

49.00

Description

     Pinigil ni Erin ang tangkang paghalik sa kanya ni Jude. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. “Hindi ako laruan, Jude! And if this is your way of punishing me for what happened to Charlyn, then you’re being unfair,” gumaralgal ang boses na aniya pagkaalala sa namayapang kaibigan na kasintahan noon ng lalaking ito. “Please stop playing with my emotions. Gantihan mo na ako, huwag lang sa ganitong paraan dahil di ko kakayin.”
     Nabigla siya nang hapitin siya ng binata. Ipinikit ni Erin ang mga mata at dinama ang pagsuyo sa halik nito.
     Sa mga ganitong sandali, nabubuhay ang pag-asa sa puso niya na darating din ang araw na mawawala ang poot ni Jude sa kanya…

Read Preview

Additional information

Author

Irish Padua

Page count

138 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.