Helene Del Mundo

Nerd In Distress

39.75

Description

     She had her glasses on—and nothing else. Ganoon ang hitsura ni Nikki sa mga panaginip ni Brandon Duque at kasalanan iyon ng isang gabing nagkamali ito ng kuwartong napasukan. Imbis na ang kanyang kaibigan, siya ang tinangka nitong akitin…
     Na wala rin namang silbi dahil matagal na siyang attracted sa babae, albeit her nerdy ways. Ngunit nang matauhan, para na siyang ketongin kung iwasan nito.
     Buti na lang, nagkataong anak si Brandon ng nanay niya at kailangang-kailangan ni Nikki ng kanyang tulong dahil doon. May maganda at seksing ideya na siya kung ano ang kanyang hihingin kapalit ng pabor na pinapakiusap ng dalaga….

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Helene Del Mundo

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.