Angela Alfonso

One Night Only

39.75

Description

     Brokenhearted si Cleo. Pinagpalit siya ng kanyang nobyo sa ibang babae dahil prude umano siya. Sa sobrang sama ng loob, nagtungo siya sa isang bar at sinubukang uminom ng alak. At isang resolusyon ang nabuo niya: babaguhin na niya ang pananaw niya. She would be a modern, daring and funloving woman.
     At sisimulan niya iyon ngayong gabi. Isang lalaki naman kaagad ang nagpakita ng interes sa kanya. She could tell, with the look in his eyes, how passionately attracted he was to her. Pero mukhang hindi lang pang-isang gabi ang gusto ng estranghero sa kanya!

Read Chapter One

Additional information

Author

Angela Alfonso

Page count

110 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.