Darlene Bollon

Rules In Speedy Love

39.75

Description

     Dalawang buwan makalipas ang thirtieth birthday ni Byron, pilit na siyang pinag-aasawa ng tiyahin niya. Ito ang humahawak ng kanyang trust fund at ayon sa last will and testament ng kanyang mga magulang, kailangan na niyang lumagay sa tahimik bago iyon matanggap. Ngunit gusto muna niyang i-enjoy ang kanyang pagkabinata.
     Upang turuan ng leksyon para magtino siya, pilit siya nitong sinali sa isang speed dating event nang makahanap umano siya ng mapupusuan. Nakahanap naman siya ng interesante roon—si Anika Alfonso, ang may-ari ng kompanyang nag-organize ng event. Kaso hindi ito kasali sa mga babaeng pagpipilian niya at hindi rin ito interesado sa mga gaya niya….

Read Preview

Additional information

Author

Darlene Bollon

Page count

122 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.