Elise Estrella

Reluctant Hero

32.00

Description

Sentinels (Book 14)

     Mula sa pagtakas ni Ava sa mga lalaking gustong gumawa nang masama sa kanya, natagpuan siya ni Simon Hidalgo na lulutang-lutang sa dagat, at iniligtas. May tiwala siya sa binata, pero hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil wala siyang ibang choice.
     Ayaw niyang maniwala na in love na siya sa guwapong pulis. Ilang araw pa lang niya itong nakasama at sa loob ng mga araw na iyon, ilang oras lang naman siyang may malay. Hindi siya naniniwalang puwedeng ma-in love nang ganoon na lang.
     Gayunpaman, sayang pa rin. Guwapo naman si Sir, makisig na, may pagkabayani pa. There was something in his voice, in his eyes. At sa sandaling iyon, hindi lang tiwala ang gustong ibigay ni Ava rito. Pati puri… este, puso.

Read Chapter One-Chapter Three Buy Paperback Version

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

96 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.