Darlene Bollon

Santan On Her Doorstep

39.75

Description

     Man-hater si Ley. As in sobra ang ngitngit niya sa mga lalaki kaya hanggang maaari ay hindi siya tumatanggap ng empleyadong lalaki sa kompanya niya.
     Ngunit isang umaga, nagulat na lang ang dalaga nang madatnan ang isang guwapong hombre sa kanyang bakuran—si Draven. Ito pala ang horticulturist na inupahan ng kanyang pinsan. Dahil wala nang magagawa, tinanggap na rin niya ang sitwasyon kahit na nagngingitngit sa kalahi ni Adan na masyado ring bilib sa sarili.
     Pero napapansin ni Ley, panay ang sulpot ng mga bulaklak na santan sa harap ng pinto niya kada umaga mula nang magtrabaho si Draven sa kanilang bakuran.
     Isa pang misteryo ang dumadalas na pagdalaw ng lalaki sa mga panaginip niyang maiinit at puno ng romansa….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Darlene Bollon

Page count

105 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.