Dior Madrigal

Seducing Mr. Antisocial

109.75

Description

     Labag man sa kalooban, pinuntahan ni Lavinia si Evan Agnarsson sa probinsya para kumbinsihin itong dumalo sa sarili nitong art exhibit. She was expecting an ugly antisocial artist, kaya nabigla siya nang tila isang Nordic god na lalaki ang natagpuan niya.
     Determinado si Lavinia na gawin ang ipinunta niya sa lugar na iyon, pero desidido rin si Evan na manatili sa ‘kuweba’ nito. Puwede siguro niyang subukang gamitin ang ibang ‘persuasion’ technique na alam niya—iyong puwede rin niyang ma-enjoy ang scorching hot nitong katawan.
     Let the crazy begin.

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

400 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.