Monette Hernandez

Stay Forever

39.75

Description

     “So, aalis ka na talaga?” Hindi sigurado si Lauren, pero parang may panic sa boses ng estranghero nang magpaalam siya.
     Sinalubong niya ang titig ng lalaki. “I have to.”
     Hinaplos nito ang mukha niya. “Why?”
     Awtomatikong inihilig niya ang pisngi sa palad nito. “Hindi ko naiintindihan ang nangyayari.” Alam niya, naiintindihan ng binata kung ano mismo ang tinutukoy niya—iyon iyong matinding atraksyon sa pagitan nila kahit ngayon lang sila nagkakilala. “It’s crazy, alam ko. But be with me. Stay with me.”
     Sa sandaling iyon, itinapon na ni Lauren ang lahat ng alalahanin sa hangin. For once, hindi niya gagamitin ang utak. Hindi na siya nagsalita, lumapit na lamang siya at yumakap sa binata.
     Nang magtagpo ang kanilang mga labi, para siyang magliliyab sa init ng kanilang halik….

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Monette Hernandez

Page count

110 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.