Monette Hernandez

Boston Bride

39.75

Description

     Six years ago, nagkakilala at nagkahulugan ng loob nila sa Boston. Kaunti man ang alam ni Andie kay Ben, alam niyang mahal niya ang binata kaya hindi siya tumanggi nang ayain siya nitong magpakasal at manatili pa roon nang dalawang taon.
     Pero isa iyong pagkakamali nang makilala niya ang mga magulang nito. Sa dami ng nalaman, hindi pala niya talaga kilala ang asawa. Ni hindi niya alam kung talaga bang pag-ibig ang dahilan kaya siya nito pinakasalan. Iniwan niya ito at nag-file ng divorce.
     Ngunit bumalik si Ben sa buhay niya after six years. This time, he was determined to have her back. Hindi nga lang sigurado ni Andie kung siya ba talaga ang gusto nito, o ang anak nilang anim na taon nitong hindi nakasama….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Monette Hernandez

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.