Rina Marie

Stay With Me

39.75

Description

     “Kung hindi mo ako itinangay, hindi sana ako nadamay sa habulan ninyo ng mga gunggong na ’yon!”
     “Ba’t di ka pa kasi umalis agad d’on? Ang hirap sa ibang tao, mahilig makiusyoso kaya napapahamak,” kaswal na sagot ng lalaki.
     Nagsalubong ang mga kilay ni Angelique. “At ako pa’ng may kasalanan? Ang kapal mo! FYI, hindi ako nakikiusyoso kanina. Tahimik lang ako—”
     Napatili siya at napayakap sa kausap nang makakita ng ipis. Nawalan ng balanse ang nabiglang estranghero, kaya natumba ito kasama niya.
     Napalunok si Angelique nang mapansin ang kaguwapuhan ng kaharap.
     “You’re beautiful,” sambit nito kasabay ng matamis na ngiti.
     Kinastigo niya ang sarili na kaagad kinilig….

Read a preview

Additional information

Author

Rina Marie

Page count

119 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.