Eve Rodziewicz

Temporary Marriage

39.75

Description

     “May expectations ka pa ba na dapat kong malaman?” untag ni Emma. Dapat lang malinaw ang lahat bago pa sila sumuong sa buhay may-asawa.
     “Just don’t fall in love with me. Mas mainam na maging friends tayo. Ayaw kitang masaktan kaya ngayon pa lang, pinagsabihan na kita,” seryosong sagot ni Donald.
     Nanlaki ang kanyang mga mata sa kayabangan ng kaharap. “I would not be that stupid. Wala kang dapat na ipag-alala. If ever I’ll fall in love, certainly, it wouldn’t be with you.” Nakipaglaban siya rito nang titigan; hindi siya magpapa-intimidate sa binata.
     “Good,” aroganteng turan nito.
     She really didn’t like him. Inisip na lang ni Emma, ito ang solusyon sa problema nila sa kompanya. Pero ni hindi niya ma-imagine kung paano niya pakikisamahan si Donald nang isang taon….

Read a preview

Additional information

Author

Eve Rodziewicz

Page count

117 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.