AnnSyvil

Steal Thy Heart

148.50

Description

     “Kailangan kong mabawi ang boyfriend ko.”
     “Boyfriend mo?! Ano nama’ng pakialam ko sa inyo ng boyfriend mo?”
     Parang gusto niya akong kalmutin sa mukha sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Ikaw lang naman ang kumag na nag-set-up sa boyfriend ko at sa Heather na ’yon! He broke up with me, you know?” The woman’s eyes burned with intense dislike. Hindi ako aalis hangga’t di ko nakukuha ang gusto ko!” Parang bata na napapadyak pa siya sa sahig. Ugh! I really can’t believe this!
     “What do you want? Money? Magkano ba ang kailangan mo? One million? Two?”
     She rolled her eyes at me. “Hindi lang basta pera ang kailangan ko, Caleb Damien Yung.”
     “Then, what is it?”
     “I want my boyfriend back. Kailangan mo ’kong tulungan na mabawi siya sa Heather na ’yun.”
     “What?!” Seryoso ba ang babaeng ’to?

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

AnnSyvil

Page count

336 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.