Ingrid De La Torre

Stolen

70.00

Description

Possessive 4

     Thou shall not steal. Ito ang isa sa Sampung Kautusan na hindi magawang sundin ni Wolf  magmula nang makilala niya si Diosdida ‘Dixie’ Niola. No-nonsense, efficient, and effective, she is the perfect executive assistant. Higit sa lahat, wala itong gusto sa kanya at may nagmamay-ari na rito.
     But damn her for awakening his inner sexual demons! Titiyakin niyang mapapasakanya si Dixie, no matter how messy and dirty things can get.
     Literal niyang ninakaw ang dalaga at dinala sa kuta niya. Walang makapipigil sa lobo.

Read Preview

Additional information

Author

Ingrid De La Torre

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.