Carla Giopaolo

Taming Wind

39.75

Description

Elements (Book 4 of 4)

     Klaro ang instructions ng boss niya kay Camille. Kalilimutan muna nilang sila si Adam na may-ari ng ELEMENTS at siya si Agent Wind, aakto silang mga simpleng tao, i-explore ang attraction nila sa isa’t isa at pagkatapos ng tatlong araw, babalik sila sa normal na kalakaran sa trabaho at kalilimutan ang pangyayaring iyon.
     Sa lahat ng mga bagay na hiniling ng boss na gawin niya, iyon siguro ay isa sa pinakamahihirap. Sa kabila niyon, kahit natural pang pasaway ang dalaga, willing siyang sumunod sa rules this time. Unang-una, wala namang choice si Camille. Kahit ano pa ang mangyari, nunca na pipiliin siya ni Adam kaysa sa pinakamamahal nitong kompanya.
     She would forget. She really should.

Read Prologue

Additional information

Author

Carla Giopaolo

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.