Carla Giopaolo

Tempting Earth

39.75

Description

Elements (Book 3 of 4)

     Long before naging si Agent Earth ng ELEMENTS si Aira, patay na patay na siya kay Jim Alvarez. Noong high school, parati niyang iniisip na kung papansinin lang siya nito, magiging okay na ang lahat sa buhay niya. Pero hindi nangyari iyon dahil pangit siya noon at maraming babaeng nagkakagusto sa classmate niya. Nang bumalik siya sa Pilipinas na may mas magandang mukha at lalong magandang pananaw, hindi pa rin niya naiaalis ang ilusyon niyang iyon kay Jim. Kaya nang sa wakas ay pansinin siya nito at kausapin, bumalik yata uli siya sa teenager na in love na in love dito. She gave in to her feelings and spent an unforgettable night with him.
     Pero pagkagising niya sa umaga, sumambulat sa kanya ang totoo. Matagal niyang kinumbinsi ang sarili na ibang tao na siya. But it took just one night with Jim for her to feel butt ugly again…

Read Chapter One

Additional information

Author

Carla Giopaolo

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.