Kayla Caliente, Carolyn Weber

Tender Deception / Sweet Lies

69.75

Description

Tender Deception

     “For your information, Mr. dela Rocca, I am not a common prostitute!” bulalas ni Liezl.
     “Please calm down.”
     “Don’t tell me to calm down pagkatapos mo akong insultuhin.”
     Natawa bigla si Garry. “Imagine a prostitute feeling degraded and humiliated.”
     Para siyang sinampal. Sa isang kisap-mata ay napuno ang kanyang dibdib ng matinding pagnanasang makaganti. Papayag siyang magpanggap na nobya para maipakilala sa ama nito upang sa bandang huli ay ibunyag ang panlilinlang nito sa matanda.
     Pero nang hilahin siya ng lalaki at halikan sa labi, the thirst for revenge that she bore in her heart was replaced by another burning desire….

Sweet Lies

     Hindi akalain ni Joana na sa unang beses niyang pagtapak sa Pilipinas para hanapin ang kakambal ay mapapasabak siya sa panlilinlang. Ang nakakalungkot pa, siya mismo ang gagawa niyon… at siya rin ang magiging biktima.
     Dahil sa isang aksidenteng kinasangkutan ni Jasmin, she had to take her twin’s place — including her place in Neo’s life. Iyon ang pinakamahirap. Nasasaktan siya kapag hindi maganda ang pakitungo ng fiancé ni Jasmin sa kanya.
     Pero lalo palang hindi niya kayang tanggapin nang pagmamahal na ang nasilip niya sa mga mata ng binata habang nakatitig sa kanya. It wasn’t for her. Hindi siya ang nakikita ng lalaki kundi ang kakambal niya.
     Ang mas masakit, walang halong pagkukunwari ang lahat ng pagmamahal na ipinaramdam niya rito….

Read Chapters One-Two (Tender Deception) + Read Chapters One-Three (Sweet Lies)

Additional information

Author

Kayla Caliente, Carolyn Weber

Page count

278 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.