Sefah Mil

Tenth Summer

39.75

Categories: , Tags: , ,

Description

     May inborn na sakit si Yarra, kaya natali siya sa isang wheelchair. Bukod sa pagiging lumpo, overweight din siya at puno ng pimples. Walang pumapansin sa kanya sa resort na iyon sa loob ng walong tag-araw na nagpupunta siya roon.
     Pero isang araw ay binisto niya ang pagtataksil ng stepsister niya sa nobyo nitong si Atlas. Nabugbog siya dahil sa pagkakanulo niyang iyon. In anger, she promised herself that a different Yarra will come back to this resort next summer.
     Nagulat ang lahat nang bumalik siya sa ikasampung tag-araw na nakakalakad na at may makipot na waistline. Pero naroon siya hindi para maghiganti kundi upang sagutin ang marriage proposal ni Atlas.

Read Preview

Additional information

Author

Sefah Mil

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.