Amber Francisco

The Biggest Twist

39.75 35.78

Description

     Parang plot ng telenovela ang pagkakasulat ng tadhana sa buhay ni Zed. Nauna nang sumulpot ang kapatid niya sa labas, ngayon ay nadiskubre niyang hindi siya tunay na Engracia. Sa pag-iisip na wala na siyang lugar sa poder ng kinalakhang mga magulang, naisipan ng binata na lumayas at isiksik ang sarili sa bahay ni Rowen.
     Pero ayaw sa kanya ng dalaga. In fact, ito ang unang babaeng nang-snob sa charms niya. Napilitan lang itong pakisamahan siya dahil sa permiso ng mga magulang nito. At pumayag ang mga ito dahil, well, lalaki siya, babae si Rowen, at ayaw ng mag-asawa na tumandang dalaga ang supladang anak.
     Si Rowen na kaya ang heroine sa script na ginagawa ni destiny para sa kanya?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Amber Francisco

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.