Amber Francisco

Three Months Later

39.75

Description

     Three months ago, hindi pa kilala ni Tanya si Russel. Pero nang makita niya sa mga mata nito ang determinasyong habulin ang nakikipaghiwalay na nobya, hindi niya napigilan ang sariling lapitan ito at sampalin. Hindi sa pakialamera siya; sadya lang siya ang nasaktan sa pamamahiyang idinulot dito ng girlfriend nito. Siguro dahil napahiya rin siya, nasaktan din… niloko din siya. She slapped him hard on the face to wake him up and save him from further humiliation.
     Sa kasalukuyan, walang ibang hangad si Tanya kundi ang paghigantihan ang dati niyang nobyo. And she will do whatever it takes to avenge her broken heart. Even if it means using the same man she once rescued from emotional drowning—Russel himself.

Read Preview

Additional information

Author

Amber Francisco

Page count

137 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.