Elise Estrella

The Cinderella Project

39.75

Description

     Paano nga ba mang-akit ng lalaki?
     Kumakabog ang dibdib ni Maxene habang isinasagawa ang kanyang plano sa masquerade party na iyon. She is going to seduce her boss, the love of her life. Hindi na importanteng hindi siya nito mahal, hindi siya naghahanap ng forever. Gusto lang niya ng isang gabi sa piling ng binata, lalo pa’t aminado siyang hindi ang katulad niya ang babaeng pakakasalan ng isang Edison Arceaga.
     Kinakabahang nilapitan niya ang lalaki. Nagdidiwang na siya sa loob-loob niya nang mainit siya nitong halikan. Pero ganoon na lang ang gulat niya nang hubarin ng binata ang maskarang suot at malinaw niyang nakita ang mukha ng kaharap.
     Hindi si Edison ang kahalikan niya kundi ang kuya nitong si Elric—ang suplado at dominanteng CEO ng kompanyang pinapasukan niya!

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Elise Estrella

Page count

125 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.