Carolyn Weber

Jamie Love

39.75

Description

     “Iniinsulto mo ba ako?” inis na asik ni Jamie kay Raphael.
     “Iniinsulto? I’ve just proposed to you!” galit na rin nitong tugon. “Hindi ko hinihingi ang katawan mo nang walang kapalit. I’ve offered you my name!”
     “Gusto mo akong pakasalan, pero hindi mo ’ko mahal. Gusto mo lang akong maging ina ng mga anak mo! Sino’ng hindi ma-o-offend d’un?”
     “Hindi ba iyon din ang dahilan kaya di mo matanggap ang lalaking gusto ng mama mo? Dahil hindi ka rin sigurado kung mahal mo siya,” akusa nito. “You’re willing to marry him even if you’re not sure, so ano’ng pagkakaiba namin? At least, I can make you respond to me. Kaya bang gawin iyon sa iyo ng lalaking iyon?” patuloy nito.
     May punto ito roon. Pero, hmph, bakit naman niya iyon aaminin?

Read Chapter One-Chapter Two

Additional information

Author

Carolyn Weber

Page count

141 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.