Kylie Montiel

The Comeback

39.75

Description

     May tawag ang mga kaibigan ni Flynn sa nangyayari sa kanya: Karma. Sa dami ng babaeng pinaluha niya, ngayong handa na siyang tapusin ang paglalaro at nagpasyang magmahal nang totoo, hindi naman niya alam kung saan hahanapin ang kanyang Miss Right.
     Nagdesisyon siyang bumalik sa probinsya para hanapin ang first love niya: si Mikmik. Pero sa dami nang nangyari sa nakalipas na mga taon, pahirapan iyon lalo pa at kakaunti ang alam niya tungkol sa babae.
     ’Tapos, hindi pa masyadong friendly si Toni, iyong supladang principal na sana ay puwedeng makatulong sa kanya. Mabuti na lang maganda ito—beautiful enough para magustuhan ni Flynn, kahit alam niyang mahal pa rin niya si Mikmik….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Kylie Montiel

Page count

119 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.