Alexie Aragon

The Enticing Escort

39.75

Description

     Nang kailanganin ni Jacob ang serbisyo ng isang ‘lady escort’, ang nobya niya mismo ang naghanap niyon para sa kanya. Ang nasabing escort ang nakasama niya aboard Empress Alexandra a.k.a. The Sinful Yacht, na isang floating casino.
     Siyam na buwan makalipas, sumulpot sa kanyang opisina si Audrey, ang maganda at kaakit-akit niyang escort noon sa barko. Ayon dito, mayroon daw silang two-month-old daughter na noon ay nasa ospital di-umano.
     Hindi alam ni Jacob kung maniniwala ba siya sa dalaga; baka kasi kailangan lang uli ni Audrey ng pera at rumaraket lang.
     Pero bakit kamukha yata niya ang bata?

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Alexie Aragon

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.