Ramonna Alvarez

The Fangirlfriend

39.75

Description

     Papalaos na si Middle Osorio dahil sa inaabot na mga intriga at iskandalo nang matagpuan niya sa loob ng kanyang bahay si Vida Dacoycoy. Umano, probinsyana ito, lumuwas ng Maynila para magtrabaho pero naloko ng recruiter at muntik pang mapahamak. Sa awa, nagdesisyon siyang tanggapin ito bilang maid sa bahay niya.
     Pero hindi alam ni Middle kung dulot lang ng kakulangan ng ‘action’ sa kanyang buhay, pakiramdam niya ay nagiging hot sa kanyang paningin si Vida kahit hindi niya ito type.
     He needs a woman, he decided. Any other woman in his bed. Soon.
     Kahit sino, huwag lang si Vida….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Ramonna Alvarez

Page count

114 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.