Fely Umali

The Heart Of Paris

39.75 31.80

Category: Tags: ,

Description

     “Tell me, is Christophe your boyfriend?”
     Kahit iyon ang gusto ni Moonlee na palabasin nitong nakaraang mga linggo sa mga mata ni Paris, ikinagulat pa rin niya ang tanong na iyon ng binata. “I don’t think—”
     “Tell me! Is he your boyfriend?” galit na ulit nito.
     “That’s none of your business!” pasinghal na balik niya.
     Bakit ba nagkakaganoon ito? Wagas kung ignorahin siya ng kausap sa loob nang mahigit isang buwan na nagkakasama sila, pagkatapos ngayon, bigla na lang itong aakto nang ganito na para bang pinagtaksilan niya ito.
     Pinagmasdan siya ni Paris at gustung-gusto na ni Moonlee na maniwalang kagaya niya, hindi nabago ng sampung taong pagkakahiwalay ang pag-ibig nila….

Read Preview

Additional information

Author

Fely Umali

Page count

123 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.