Doreen Laroya

True Romance

39.75 31.80

Description

     “Don’t you dare make a scene!” asik ng lalaki. Mahigpit ang hawak nito sa braso niya, matalim ang tingin ng kulay abong mga mata, halata ang galit sa kanya.
     Nangunot ang noo ni Florence.
     Being the incurable and hopeless romantic that she is, hindi niya makontrol ang bisyo niyang pag-iyak sa mga kasalan. At iyon ang ginagawa niya ngayon. Iyon lang ang kasalanan niya, kaya bakit ganoon kainis sa kanya ang estrangherong ito? Hindi naman siguro labag sa batas ang umiyak sa kasal ng iba?
     Pero mukhang labag iyon sa batas ng matangkad na lalaking kaharap niya. Inakala nitong siya ang exgirlfriend ng brother-in-law nito at nagbabalak siyang manggulo sa pagsasama ng bagong mag-asawa. Para hindi niya umano magawa iyon, isinama siya nito at dinala sa isang probinsya na nasa kabilang dulo ng Pilipinas….

Read Preview

Additional information

Author

Doreen Laroya

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.