Ingrid De La Torre

The Heartbreaker Beast

39.75 31.80

Description

Sexy Beasts (Book 3 of 4)

     Si Bettina ay isang rebeldeng prinsesa na abot hanggang langit ang galit para sa mga lalaking playboy. Isinumpa niya ang lahat ng kalahi ni Adan na ginawa na yatang hobby ang paglalaro sa damdamin ng mga babae.
     Then, Niall Nemes entered the picture. Ito ang itinalagang maging guardian niya at napilitan siyang kasamahin sa ilalim ng iisang bubong. Paano sila magkakasundo kung ang mismong makakasama niya sa bahay ay siya rin yatang leader ng playboy troop ni Adan? Isa itong halimaw pagdating sa pambababae.
     Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na galit siya rito. She hated his guts and his aura. But those things did not stop her from loving him… and submitting herself to his red-hot kisses….

Read Chapter One

Additional information

Author

Ingrid De La Torre

Page count

115 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.