xxakanexx

The JC Chronicles

99.75

Description

     Palaging sinasabi ni Lexy sa sarili na isa sa mga araw na ito ay sisimulan na niya ang paglimot kay Jacinto Emilio, pero hindi naman niya basta magagawa iyon nang hindi niya ito iniiwasan. At hindi niya puwedeng basta na lang iwasan ang binata dahil matalik niya itong kaibigan.
     Ang hirap. Hindi siya makapagdesisyon. Malaking parte ng buhay niya ang mawawala sa sandaling lumayo siya kay Jacinto.
     Gusto pa rin ni Alexis na maging best friend ni Jacinto, pero tulad ng sinabi ng binata, hindi na sila puwedeng maging magkaibigan kung in love siya rito…

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

xxakanexx

Page count

224 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.