AnanymouslyInLove

The Set-up Wedding 1

115.50

Description

     It was a weird scheme. Pakana iyon ng pinsan ni Ellen na gusto lang siyang hanapan ng mapangangasawa para hindi na siya nito maging responsibilidad. Si Jude Castillo ang malas na naging biktima ng kalokohang iyon.
     Humantong iyon sa kasalan na hindi na niya nakuhang pigilan. Entangled in a set-up wedding, kailangang makuha ni Ellen ang loob ng asawa para hindi na ito maghiganti sa kanilang magpinsan.
     Uubra kaya kung magiging ulirang asawa si Ellen at umarte bilang diligent wife?

Read Chapter One Buy Paperback Version

Additional information

Author

AnanymouslyInLove

Page count

288 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.