Emma Scarlett

The Perfect Alibi

39.75

Description

     Sa kagustuhang mabili ulit sa napagbentahan ng bangko ang ancestral house ng mga magulang ay pumayag si Elizabeth na magpanggap bilang fiancée ng devilishly handsome lawyer na si August De Vera. Iyon ay para panindigan ang minsang alibi ng binata upang itaboy ang ex-girlfriend/stalker nito.
     Dahil sa set-up na iyon, kakailanganin ni Eli na dagdagan ang pasensya sa mayabang at likas na mapanglait na lalaki. There was no other way to get Villa Isabelle back except abiding to his rules. Sa kabila ng madalas nilang pagtatalo, she could not resist his charms.
     At nang sigurado na siyang mahal na nga niya si August, noon sumulpot ang first love nito, na hindi niya kailanman mauungusan ng ranggo sa puso ng lalaki….

Read Preview

Additional information

Author

Emma Scarlett

Page count

134 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.