Ingrid De La Torre

The Wedding Surprise

39.75

Description

     Matamis ang ngiti ni Truss Sanchez habang nakatayo sa altar at inaabangan ang kanyang mapapangasawa. Ngunit kaagad iyong napalis nang biglang may sumulpot na estrangherang nakasuot ng traje de boda at sumabay sa bride sa pagmartsa patungong altar.
     “Narito na ako, as promised,” saad nito sa lasing na boses. Nakatayo na ito sa harapan niya at hinawi ang belo pataas.
     Hindi siya nakaimik nang mamalas ang mukha ng babae. Napakaganda nito! Nahipnotismo siya sa taglay nitong alindog.
     “I do…” usal nito. Ikinawit pa nito ang braso sa kanyang leeg at inilapat ang matamis na mga labi sa bibig niya at tila nayanig ang kanyang mundo.
     Ngunit malaking palaisipan ang nananahan sa isip ni Truss kung sino ang babaeng tila Helen of Troy reincarnated na nanggulo sa kasal niya….

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Ingrid De La Torre

Page count

121 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.