Hannah Wabe

Three Roses

49.00

Description

     Kinain ni Rose ang sinabi niyang hindi na siya mag-aasawa nang makilala niya si Arman. Hindi siya karaniwang madaling tangayin ng kanyang emosyon. Usually, hindi siya nai-impress ng panlabas na anyo lamang. Kaya hindi mawari ni Rose kung bakit biglang magaan ang loob niya sa lalaking kailan lang niya nakilala.
     For a full-fledged man-hater, ang bilis naman yata niyang nasilo ng binatang ito. Sinaway niya ang sarili, she was supposed to be allergic to men.
     She should get hold of her emotions… kung ayaw niyang maulit ang kabiguan niya noon sa pag-ibig.

Read Preview

Additional information

Author

Hannah Wabe

Page count

144 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.