Eve Rodziewicz

Undeniably Yours

39.75 31.80

Description

     Malakas na napasinghap si Brenna nang matitigan ang kaharap. Nahirapan siyang makahinga sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Nanghina ang kanyang mga tuhod at nanginig ang mga kamay niya.
     The ghost from her past stared curiously at her with his brows drawn together. Naalala niyang super guwapo ito noon pero ngayon… whew! The man looked gorgeous! He took her breath away.
     “Ganoon ba kasama ang hitsura ko na para kang nakakita ng isang multo?” Nakakunot ang lalaki at nakatitig sa kanya.
     Napagtanto niyang hindi siya nito naalala. She sighed in relief. Delikado ito para sa kanya. May koneksyon ang lalaki sa kanya na hindi nito dapat malaman….

Read Chapter One

Additional information

Author

Eve Rodziewicz

Page count

96 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.