Yumi Sagara

White Lies And Promises

39.75

Description

Honeymoon Blues (Book 3 of 3)

     Perfect choice si Savannah Arcilla para sa mga plano ni River. Kagaya ng kanyang mga pinsan, kondisyon din bago niya makuha ang mana mula sa abuelo na manatili siyang kasal sa loob ng isang taon. Pero tinanggihan ng kanyang nobya ang marriage proposal niya kaya nawalan siya ng future bride.
     Kailangang-kailangan naman ni Ava ng pera para sa inang may-sakit. Hindi ito mukhang abusado o oportunista; sigurado ring hindi siya nito aakitin so walang problema kahit magsama sila sa iisang bubong.
     Kaso siya yata ang hindi makakatiis na hindi ito i-seduce. Sa kabila kasi ng simpleng ayos at pananamit ni Ava, na-realize ni River na isang silent temptress ang asawa. Her subtlest movement is enough to blow his mind away….

Read Chapters One-Three

Additional information

Author

Yumi Sagara

Page count

143 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.