Dior Madrigal

Forbidden

39.75

Description

Unexpected Passions (Book 2 of 4)
By Dior Madrigal

     Ilang sandaling nagtama ang mga paningin nila. Pagkatapos ay biglang umungol si Samantha. “Oh, shut it!”
     Nanlaki ang mga mata ni Trent nang hilahin nito pahubad ang kamiseta niya. “Sam, what are you—”
     “I’m getting tired of this!” asik nito. “This sexual tension is killing me! I don’t like it!”
     Itinulak siya ng babae, pumaibabaw sa kanya at sinimulang hubarin ang t-shirt nito. His cognitive abilities went down the drain as his eyes hungrily raked her lovely body.
     Nanuyo ang lalamunan ni Trent. Paano nga ba nangyaring naging mala-sex goddess ang appeal sa kanya ng kababata niyang noon ay naturingang one of the boys?

Read Chapter One

Additional information

Author

Dior Madrigal

Page count

126 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.