Jessica Gayle

Wishes And Promises

39.75

Description

     Bien had always considered himself a very sensible man. Subalit sa itinatakbo ng mga pangyayari, parang hindi ganoon ang lumalabas. Matapos siyang hold-up-in ng babaeng nagdisguise na binatilyo, mabaril niya ito at nakonsyensyang iuwi ito sa sariling bahay, nakuha na ni Kismet Mercado ang buo niyang atensyon.
     Alam niyang hindi niya ito dapat pagkatiwalaan, pero binago pa niya ang kuwento sa kanyang tiyuhin para protektahan ang imahe ng dalaga. At ngayon, ini-encourage niya ang pagkaaliw ng uncle niya sa babae at ang kagustuhan nitong ampunin si Kismet.
     Nabigla si Bien nang malaman kung bakit masyado itong pamilyar sa kanya—she was his very first love…

Read Preview

Additional information

Author

Jessica Gayle

Page count

135 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.