Angie Montalban

You Never Lost Me

39.75

Description

     “Ano’ng kapalit ng pagtulong mong ’to? Ang katawan ko?” lakas-loob na tanong ni Helene kay Nathaniel. She knew very well that he wanted her dahil ilang beses na nitong inamin iyon sa kanya.
     “Hindi ako humihingi ng kapalit. But since, ikaw na ang nag-offer, hindi ako tatanggi,” anitong parang stock market ang pinag-uusapan nila. “So kailan mo balak magbayad? Ngayon na ba?”
     Nanginig ang tuhod niya. Hindi siya nagkamali ng akala rito—he’s indeed cold and merciless. She wanted to run away when she saw the intense passion in his eyes…

Read Preview

Additional information

Author

Angie Montalban

Page count

143 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.