Monette Hernandez

You Owe Me

39.75

Description

     “Tutulungan kita on one condition: Be my lover, Cate.”
     Seven years ago, engaged to be married si Andrew sa kanyang Ate Nat, pero dahil sa kanyang kapangahasan, hindi natuloy ang kasal at ang pagme-merge ng kanilang mga kompanya.
     At ngayon, sila naman ang nangangailangan ng tulong ng lalaki. Ngunit hindi inakala ni Caitlin na ito ang hihilinging kondisyon ni Andrew.
     “You owe me,” anito.
     Batid ni Cate na tama ang lalaki. Kaya niyang ibigay ang kanyang katawan, ngunit paano ang kanyang pusong umiibig pa rin kay Andrew hanggang ngayon?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Monette Hernandez

Page count

116 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.