Liana Sky

25 Wishes

42.75

Description

     Malayo sa pangarap ni Rhiannon na balang araw ay magiging isa siyang mangkukulam tulad ng kanyang abuela. Subalit isang gabi, nakatanggap siya ng balita tungkol sa kanyang lola sa probinsya. Malapit na itong pumanaw at kailangan nitong isalin na ang lahat ng kapangyarihan kay Rhian.
     Nadurog ang puso ng kanyang lola sa pagtanggi niya sa pamana nito. Lingid sa kanyang kaalaman, may sumpang katapat ang di pagtanggap sa pamana. Kasunod ng pagpanaw ng kanyang lola, unti-unti siyang pumangit, kumapal ang mga kilay, nagkaroon ng maraming nunal sa mukha, at lumapad ang ilong.
     Ang tanging paraan upang matanggal ang sumpa ay kung matutupad ni Rhiannon ang dalawampu’t limang kahilingan mula sa iba’t ibang tao….

Read Chapter One-Chapter Five

Additional information

Author

Liana Sky

Page count

177 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.