Winter Paez

A Night To Remember

39.75

Description

     She planned to lose her virginity in a one-night stand with a total stranger—iyon ang mapagmalaking pahayag ni Robyn sa kanyang mga kaibigan. Kaya nang minsang i-dare siya ng mga itong i-pick up ang isang guwapong estranghero, hindi siya nakaurong. And before she knew it, nangyari na nga ang kanyang plano. Di bale nang mukhang lalamunin siya nang buhay ni Marc nang pabale-walang sabihin niya ritong one-night stand lang ang namagitan sa kanila; no strings attached.
     Hindi na niya inaasahang makita muli ang lalaki until sa biggest break sa kanyang career as an interior designer ay makaharap niya ang kanilang pinakamalaking kliyente—na walang iba kundi si Marc.

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Winter Paez

Page count

111 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.