Ranisa Ynea, Mika Edelstann

Hooked on Love / Music of My Heart

69.75 55.80

Description

Hooked on Love

     “I’ve wanted to kiss you for the longest time, Monette, but I… I didn’t know if you’d let me…”
     Ang mga mata niyang kanina pa iniiwas ay gulat na sinalubong ang tingin ni Sebastian. Bagay na gusto niyang pagsisihan dahil natagpuan niya sa mga mata nito ang mga gusto, at hindi niya gustong makita—truth, desire, longing… but not love.

Music of My Heart

     “I had to lock up the whole house for fear that you might try to escape again,” ani Rodrigo kay Verdini. Kung hindi lang nananakit ang kanyang katawan, tinakbuhan na niya ito sa sobrang takot.
     Something was telling her that this rough-looking, mysterious captor had a soft side somewhere… And it excited her just thinking about unraveling it.

Read Chapter One-Chapter Three (Hooked on Love + Music of My Heart) Buy Paperback Version

Additional information

Author

Ranisa Ynea, Mika Edelstann

Page count

192 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.