Hannah Lavillah

Breaking the Ice

8.00

Description

     Susubo na sana si Adrian nang marinig niya ang tinig ng isang babae mula sa likod.
     “Ano ba ang natapos mo at parang hindi ka makasunod ng instructions?” bulalas nito.
     Ilang masasakit na salita pa ang lumabas sa bibig ng babae nang hindi na natiis ni Adrian ang pagsagot.
     “That was a bit rude,” may kalamigan niyang sinabi at nilingon ito.
     Biglang nanghina ang buong katawan ng binata nang harapin ito. Hindi niya akalaing antipatika pala ang nasa likod ng mala-anghel na mukha. Ito ang babaeng lagi niyang sinusubaybayan. He never realized that something so beautiful could be so harsh. Pero bakit para sa kanya ay perpekto pa rin ito?

Read Prologue-Chapter Two

Additional information

Author

Hannah Lavillah

Page count

215 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.