Kate Estrada

Color of the Night

8.00

Description

     Mahilig magbasa si Chloe ng mga kuwento tungkol sa kamatayan, multo, kaluluwa at kung anu-ano pang babasahing maisasama sa kategorya ng horror literature. Nakahiligan niya iyon mula nang mamatay ang mga magulang niya at makita ang kahindik-hindik na mga matang tumanaw sa kanya noon mula sa bintanang nakapinid.
     Isang gabi ay may nang-iwan ng padala sa harap nila. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang isa pala itong libro na itim ang takip at ginto naman ang gilid ng mga pahina. Nang buksan niya ang libro ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo kaya pinili na lamang niyang isantabi na muna ito.
     Mula noon ay may nakakakilabot nang pangyayari ang nararanasan niya. Una na ay noong isinama siya ng abuelo pauwi sa bahay nila sa Baguio at nagkita silang muli ng childhood enemy niyang si Raven. Antipatiko ang lalaki at hilig siyang asarin, wala na itong ginawa kundi i-bully siya. Pangalawa, alam niyang hindi niya dinala ang itim na libro sa Baguio, pero bakit nasa kanya ngayon?

Read Chapter One-Chapter Three

Additional information

Author

Kate Estrada

Page count

140 pages

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.